Nieuwbrief april 2016 12/10/2016 20:28 uur

Gouda, 12 april 2016

Beste jeugdleden, ouders, verzorgers en vrijwilligers van de Jan van Hoof groep, bij dezen

willen we je een update geven over de huisvesting van onze scoutinggroep.

Ons huidige pand

Zoals nu ook duidelijk te zien is aan de voorgevel van ons pand, staat het clubhuis te

koop. Dit was te verwachten, maar wat wel nieuw is, is dat het pand per opbod verkocht

wordt. Dat geeft te raden over het aantal geïnteresseerden – doorgaans zijn er dan

weinig partijen die het pand willen kopen. Hoe dan ook is het waarschijnlijk dat het pand

verkocht wordt aan een derde partij. Die zal dan vermoedelijk plannen ontwikkelen voor

een verbouwing tot (bijvoorbeeld appartementen). Het aanvragen van vergunningen en

vinden van financiering voor zulke plannen duurt doorgaans anderhalf tot drie jaar. Tot

die tijd zitten wij met onze activiteiten niet in de weg, we bieden zelfs een sterke sociale

controle en maken het krakers onmogelijk het pand te betrekken. Het is dus

waarschijnlijk dat we nog minstens anderhalf tot drie jaar gewenst worden door de

nieuwe eigenaren van het pand.

Ook denken we dat we een zekere huurbescherming genieten, omdat we het pand nu al

50 jaar aaneengesloten huren en omdat we een aanmerkelijk sociale toegevoegde

waarde leveren aan de binnenstad. We zijn derhalve niet volledig overgeleverd aan de

grillen van de nieuwe eigenaar – noch bij de stopzetting van het huurcontract, noch bij

mogelijke huurverhogingen.

Na verscheidene gesprekken met experts en ingewijden komen we dus tot de

onderbouwde prognose dat we nog twee tot vijf jaar met plezier het huidige pand

kunnen blijven huren, zonder dat dat merkbare consequenties heeft voor de jeugdleden

en de vrijwilligers van onze groep.

Nieuwe locatie

Bovenstaande biedt ons het kader waarbinnen we op zoek zijn naar een toekomstige

locatie. We zijn dan ook druk in gesprek met andere partijen over nieuwe locaties. Op dit

moment hebben we gesprekken met ons gunstig gezinde partijen over verschillende

concrete noodlocaties, huurlocaties, renovatielocaties en nieuwbouwlocaties. We zijn ons

ervan bewust dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren met het huidige pand en zijn

dus verschillende alternatieven voor goede, tijdelijke huisvesting aan het opzetten waar

we op korte termijn in zouden kunnen. Ondertussen worden toekomstige definitieve

locaties ook steeds concreter, in de vorm van renovatieprojecten waar we volledig ons

eigen thuis van kunnen maken, huurlocaties waar we een prachtig clubhuis van kunnen

maken, en nieuwbouwlocaties waar we ons eigen ecologisch verantwoorde clubhuis

kunnen neerzetten.

Verder blijft de koop van het huidige pand nog steeds een reële optie, of een koper die

vooral geïnteresseerd is in het uitbaten van de naastgelegen panden en de verbouwing

van ons pand te veel werk vindt om de komende 10 jaar te ondernemen. Het is dus nog

niet zeker dat we er echt uit gaan.

1

Wat vragen we van je?

Heb geduld. We zijn erg hard bezig met de huisvesting en gaan ervan uit dat de verkoop

van ons huidige pand op de korte termijn voor de scoutingactiviteiten van de jeugdleden

weinig of geen negatieve gevolgen zal hebben.

Stel vragen over huisvesting aan de huisvestingscommissie. We beseffen dat de

huisvesting van onze groep een hoop vragen oproept. We willen met brieven als deze

regelmatig een update geven om daarmee de meeste vragen te beantwoorden. Verder

willen we vragen om, als er nog onduidelijkheden zijn, niet de groepsleiding aan te

spreken, maar direct contact op te nemen met de huisvestingscommissie. De commissie

is te bereiken door een mail te sturen aan huisvesting@janvanhoof.nl.

Word actief in de fondsenwervingscommissie en/of de ontwerpcommissie. De

gesprekken met de andere partijen worden dermate concreet dat we gedwongen worden

na te denken over fondsenwerving en het ontwerp van een nieuw clubhuis.

Op het gebied van fondsen is het duidelijk dat wat we ook doen (noodlocatie, huurpand,

renovatieproject, koop van het huidige pand of nieuwbouw), een nieuwe locatie geld zal

kosten. Geld dat we nog niet hebben, en waarvoor we manieren dienen te bedenken

waarop we dit binnen kunnen krijgen. Dat kan op oneindig veel manieren – van fondsen

aanschrijven, crowdfunding, sponsoring, tot en met financiële acties en wat er verder nog

bedacht kan worden. We zijn dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om

manieren te bedenken om aan geld te komen en/of zelf mee te helpen in het uitvoeren

van die plannen. Van belang hierbij is ook de begeleiding van vrijwilligers die affiniteit

hebben met fondsenwerving. Dit is (ook) een geweldig leertraject binnen onze

scoutinggroep, en je kan er zelf veel van leren of je eigen kennis overdragen aan een

andere vrijwilliger die daar in zijn/haar verdere carrière voordeel mee kan doen. Kortom,

het lijkt ons fantastisch voor de toekomstige locatie en de betrokken vrijwilligers als er

een clubje mensen opstaat met affiniteit voor 'geld binnen harken'.

Het is nog onduidelijk wat voor locatie we gaan krijgen, maar mocht dat een lege kavel

zijn dan is het goed om van te voren nagedacht te hebben over wat we daar uit willen

halen. Hoe concreter de locatie, hoe concreter de plannen moeten worden en we zitten

nu wel op het punt dat we een ontwerpcommissie nodig hebben die een goed

doordacht idee kan maken voor een nieuw clubhuis. Dit idee kan daarna aan

verschillende professionals in de bouw worden gegeven, die dan bekijken welke

vergunningen er nodig zijn, of het bouwtechnisch mogelijk is, hoe het architectonisch

ontworpen kan worden en wat de kosten zullen zijn. We zijn dus op zoek naar mensen

die tegelijk ambitieus en realistisch zijn en die weten wat er nodig is voor een clubhuis

van een scoutinggroep, en/of mensen met een bouwtechnische achtergrond die hun

expertise graag delen met de rest van de groep zodat we in de toekomst een mooi

clubhuis hebben (en ondertussen de vrijwilligers die zich hebben opgegeven ook flink

wat aanleert).

2

Kort gezegd: Over het 'te koop' bord op het clubhuis hoef je je de komende tijd geen

zorgen te maken, want we blijven nog wel enige tijd in het huidige pand. De

huisvestingscommissie is druk bezig met een nieuwe locatie. We vragen wel je hulp voor

twee nieuwe commissies: één om geld te genereren voor een toekomstige locatie en één

om die locatie te ontwerpen. Verder willen we je verzoeken om vragen over huisvesting

aan de huisvestingscommissie te stellen met het mailadres huisvesting@janvanhoof.nl

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht dat niet zo zijn,

dan weet je ons te vinden ;)